Erasmus+ 2017

Elektroniczne Zakłady Naukowe w roku szkolnym 2016/17 przystąpiły Elektroniczne Zakłady Naukowe przystąpiły w roku szkolnym 2016/2017 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1. Programu Erasmus +.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2015 r do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” realizowanego przez Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie zostało zakwalifikowanych 45 osób.

Do Hiszpanii i Włoch wyjechało 35 uczniów z klas o profilu technik informatyk, 5 uczniów z klasy o profilu technik elektronik oraz 5 uczniów z klasy o profilu technik mechatronik.

Zapraszamy na stronę Erasmus+ 2017, żeby uzyskać więcej, szczegółowych informacji 🙂